O NÁS

Vítáme Vás na našich stránkách.

Naše mateřská škola na adrese Ústavní 16, Praha 8, Bohnice je v provozu od roku 1974, kdy byla otevřena jako první mateřská škola v Praze 8 – Bohnicích.

Od 1.7.2001 rozhodnutím zřizovatele je naše mateřská škola nedílnou součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8.

Je umístěna uprostřed bohnické zástavby, takže je dobře dostupná pro děti z širokého okolí. Máme velkou zahradu, vybavenou průlezkami, skluzavkami a pískovišti. Okolí školy je velmi pěkné, sousedí s parkem, kde jsou krásné vzrostlé stromy,psychiatrickou léčebnou a nedalekým Čimickým hájem, kde s dětmi rádi chodíme na vycházky.

V hlavní budově jsou čtyři heterogenní třídy (Berušky, Sluníčka, Vlaštovky a Motýlci), šatny dětí, kuchyňky a sociální zařízení. V provozní budově sídlí kuchyně a je zde kancelář zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání.

NAŠE MOTTO:

Pohoda a slunce v duši, to nám náramně vždy sluší.

Objevujeme spolu celý svět, všemu budeme brzy rozumět.
Markéta Zinnerová

Cílem vzdělávacího programu HRAJ SI A OBJEVUJ SVĚT“ je vytvářet podmínky pro maximální míru rozvoje schopností, dovedností, návyků, osobních vlastností, tvořivosti a fantazie každého dítěte na základě prožitku a otvírat tak cestu k celoživotnímu rozvoji a učení. Máme pečlivě vypracovaný „Stimulační program rozvoje dovedností dítěte potřebných do školy“, dále pak program pro děti s odkladem školní docházky „I když odklad mám, brzy všechno znám“, program pro rozvoj grafomotoriky „Co si tužky povídaly“ a první pilotní třídu s programem „Začít spolu“. Navazujeme na tradici muzikálů Emila Hradeckého, operek Zdeňka Svěráka a dětských televizních muzikálů,  které můžete shlédnout na našich besídkách. Mezi další doplňující programy vzdělávání patří program rozvíjející řeč dítěte a komunikaci „Logo chviličky pro hbité jazýčky“, program rozvíjející technické myšlení „Malý technik“, dále program zaměřující se na zdraví dítěte a zdravý životní styl „Hravě žiji zdravě“. Pro děti s menší potřebou spánku máme vypracován „Doplňující program pro nespící děti“. Jsme první školkou v Praze á, která se zaměřuje na prvky Hejného metody. Celý vzdělávací program mají rodiče možnost si přečíst v budově mateřské školy.

Úzce spolupracujeme se základní školou Ústavní, které stavíme základ pro vzdělávání, především pak v Hejného metodě, v anglickém a českém jazyce.

Klademe důraz na dovednosti, které budou mít pro dítě význam do budoucnosti, které mu umožní přizpůsobit se potřebám dalšího vzdělávání.

Mezi tyto dovednosti patří

  • umět řešit situaci, která nastane
  • umět být aktivní a zapojit se
  • umět spolupracovat
  • umět být kreativní
  • umět naslouchat, vcítit se, komunikovat
  • respektovat práva svá i druhých
  • umět pečovat o své zdraví i zdraví druhých
  • umět pečovat o přírodu, ochraňovat ji
  • mít vztah ke kultuře a tradicím
  • mít vztah k místu a zemi, ve které žiji

Každé nové dítě při nástupu prochází adaptační dobou, která je závislá na osobnosti dítěte. Rodiče za domluvy s paní učitelkou mají možnost být s dítětem ve střídě a postupně délku pobytu zkracovat.