AKTIVITY

AKTIVITY HRAZENÉ RODIČI, vedené zkušenými lektorkami

 • Výuka angličtiny
  Děti se hravou formou seznamují se základními pojmy anglického jazyka. Výuka je tematicky zaměřena na věci dětem důvěrně známé – rodina, zvířátka, kamarádi. Maximálně je využito her, básniček a písniček. Cílem je krůček po krůčku budovat hezký vztah k jazyku.
  http://anglictinaprodeti2.webnode.cz/

  https://www.facebook.com/anglictinaPraha8/

 • Flétnička
  Metoda výuky vychází z přirozené hravosti dítěte, proto je kladen důraz na pestrost hodiny, ve které se dítě aktivně projevuje. Součástí „Flétničky“ jsou také rytmická cvičení, hudební hry závěrečný koncert pro rodiče. Hra na flétnu je doporučována také lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění.                                                                                                                                                                              
 • Keramika
  Děti hravou formou tvoří z keramické hlíny a pod ručičkami vytvářejí originální výtvory. Kroužek má také formu terapeutickou, kdy děti rozvíjejí jemnou motoriku a tím se připravují na psaní ve škole. 
 • Veselé sportovky – všeobecná pohybová průprava pro děti – míčové hry, základy gymnastiky a a tletiky.
 • Taneční kroužek  –  pro kluky a holčičky, kteří mají rádi pohyb, tanec a hudbu.
Podle výpočtu nákladů MŠ činí od 1.9.2023 pronájem učeben 200,-Kč /hodina

DĚTI PRAVIDELNĚ NAVŠTĚVUJÍ

– divadla, hudební pořady, akce v ZUŠ, toulky Prahou, jezdíme za poznáním 

– psí útulek v Tróji, Botanickou zahradu, akce v Chaberském

– zaměřujeme se na ekovýchovu ve spolupráci s Lesy ČR

– spolupracujeme s PPPP – testy školní zralosti

– spolupracujeme se ZŠ Ústavní ( Dny otevřených dveří, výstavy, sportovní dny apod.)

– spolupracujeme s dravci, muzikoterapeuty

– spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči, Psovody, Záchranáři – preventivní programy

– spolupracujeme s lektorkou programu Pohádková fyzika RNDr. Jitkou Houfkovou, Ph.D. z    Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

– navštěvujeme pravidelně knihovnu na Krakově