AKTIVITY

AKTIVITY HRAZENÉ RODIČI, vedené zkušenými lektorkami

 • Výuka angličtiny
  Děti se hravou formou seznamují se základními pojmy anglického jazyka. Výuka je tematicky zaměřena na věci dětem důvěrně známé – rodina, zvířátka, kamarádi. Maximálně je využito her, básniček a písniček. Cílem je krůček po krůčku budovat hezký vztah k jazyku.
  http://anglictinaprodeti2.webnode.cz/

  https://www.facebook.com/anglictinaPraha8/

 • Flétnička
  Metoda výuky vychází z přirozené hravosti dítěte, proto je kladen důraz na pestrost hodiny, ve které se dítě aktivně projevuje. Součástí „Flétničky“ jsou také rytmická cvičení, hudební hry závěrečný koncert pro rodiče. Hra na flétnu je doporučována také lékaři jako podpůrná léčba astmatických onemocnění.                                                                                                                                                                                                              
 • Keramika
  Děti hravou formou tvoří z keramické hlíny a pod ručičkami vytvářejí originální výtvory. Kroužek má také formu terapeutickou, kdy děti rozvíjejí jemnou motoriku a tím se připravují na psaní ve škole. 
 • Veselé sportovky – všeobecná pohybová průprava pro děti – míčové hry, základy gymnastiky a a tletiky.
 • Taneční kroužek  –  pro kluky a holčičky, kteří mají rádi pohyb, tanec a hudbu.

DĚTI PRAVIDELNĚ S MŠ NAVŠTĚVUJÍ

– divadla, hudební pořady, akce v ZUŠ 

– navštěvujeme solnou jeskyni, psí útulek v Tróji, Botanickou zahradu, akce v Chaberském
dvoře

– zaměřujeme se na ekovýchovu ve spolupráci s Lesy ČR

– spolupracujeme s PPP pro Prahu 8

– spolupracujeme se ZŠ Ústavní ( Dny otevřených dveří, výstavy, sportovní dny apod.)

– spolupracujeme s dravci, muzikoterapeuty

– spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči, Psovody, Záchranáři – preventivní programy

– spolupracujeme s lektorkou programu Pohádková fyzika RNDr. Jitkou Houfkovou, Ph.D. z    Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

– navštěvujeme pravidelně knihovnu na Krakově