VLAŠTOVIČKY

Dětem ze třídy VLAŠTOVIČEK se věnují paní učitelky Bc. Monika Holubcová a Helena Silberová.

Monika Holubcová – je absolventkou SPgŠ, je otevřená všemu novému, je nápaditá, kreativní, empatická a spravedlivá.  Má ráda přírodu a ráda sportuje, což se projevuje při práci s dětmi.

Helena Silberová – je absolventkou SPŠO v Praze a asistentkou pedagoga , má ráda děti, je srdečná, tvořivá, umělecky nadaná a empatická.