Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Ústavní, Praha 8, Hlivická 1/400 se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.msustavni.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Metodickým pokynem k tomuto zákonu a splňují všechna důležitá pravidla v něm stanovená.

Přístupnost obsahu

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

 • formát PDF – společnost Adobe Systems poskytuje volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader . (https://get.adobe.com/cz/reader/)
 • formáty DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče . (http://office.microsoft.com/cs-cz/)
 • Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. 9. 2020.

  Prohlášení bylo vypracováno společností Vaše IT s. r. o. dle metodických pokynů Ministerstva vnitra.

  Zpětná vazba a kontaktní údaje

  Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu: info@msustavni.cz

  Postupy pro prosazování práva

  V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se obracejte na příslušný orgán pro prosazování práva:

  Ministerstvo vnitra
  odbor eGovernmentu
  Náměstí Hrdinů 1634/3
  140 21 Praha 4
  e-mail:  pristupnost@mvcr.cz