SLUNÍČKA

Dětem ze třídy SLUNÍČEK se věnuje zástupkyně ředitele ZŠ pro předškolní vzdělávání Renáta Glabazňová, Kristýna  Marešová a  Mgr. Petra Bajerová.

Renáta Glabazňová – je absolventkou SPgŠ Krnov a absolventkou SOŠ Futurum s.r.o., má ukončené studium na ředitele škol a školských zařízení akreditované MŠMT. Stará se o to, aby školní vzdělávací program zdárně probíhal, je tvůrcem jeho ideového zaměření, děti jsou pro ní sluníčka, ráda s nimi tvoří, nacvičuje hudebněpohybové pohádky a posouvá je ve vzdělávání dál.

Kristýna Marešová  – je absolventkou OA , v současné době studuje na UK v Praze obor Učitelství pro MŠ, je nápaditá, tvořivá, miluje sport a děti .

Mgr. Petra Bajerová – je absolventkou VŠ, je našim sluníčkem, které rozdává pozitivní energii a své zkušenosti a lásku k dětem předává do praxe.