Aktuality

Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2018-2019


Den otevřených dveří se bude konat 4. 4. 2018 od 15.00 – 16.30 hodin ve spodních třídách.

———————————————————————————————————————–

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná

9. a 10. května 2018 od 13. 00 do 17.00 hod. v kanceláři zástupce ředitele.  

Zákonný zástupce u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odevzdá předem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole. V sekci zápis naleznete tiskopisy k vytištění, vyzvednout si je můžete také na dni otevřených dveří.

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2018 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Školským obvodem naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8, dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.