Aktuality

Informace k zahájení školního roku 1.9.2021 a POKYNY K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 • Schůzka SRPŠ a třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek  2. 9. 2021 v 17.00 hod. na jednotlivých třídách, prosíme přijďte bez dětí. 
 • Mateřská škola je otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování, seznamy dětí budou vyvěšeny.
 • Osoby s příznaky infekce nesmí vstupovat do budovy, u dětí budeme provádět ranní filtr, dítě s příznakem infekčního onemocnění nebude přijato.
 • Doprovod dítěte omezte na jednu osobu, minimalizujte dobu pobytu v MŠ.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a celá škola není uzavřena, úplata se hradí.
 • Prosíme všechny o důsledné dodržování hygienických opatření (používání dezinfekce, nošení respirátoru ve vnitřních prostorách MŠ, dodržování rozestupů). 
 • Pro nově nastupující – děti potřebují převlečení do třídy, na ven, bačkory, kartáček a kelímek, pláštěnku, holínky, kapesníky a okopírovanou  kartičku zdravotní pojišťovny. Nově nastupující děti mají adaptační program, proto prvních 14 dní ve školce nespí a délka pobytu se odvíjí od adaptace dítěte.  Variabilní symbol na platbu stravného dostanete první den nástupu. Ostatní platby jsou v sekci PLATBY.

POKYNY K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 • Mateřská škola má uloženou povinnost vyžadovat negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 po zaměstnancích, dětech /6ti a víceletých/ a jejich zákonných zástupců, kteří strávili déle než 12 hodin mimo území České republiky (v případě sousedních zemí 24 hodin), pokud mají povinnost tento test při návratu do ČR podstoupit,
 • zaměstnanci a zákonní zástupci dětí mají povinnost ohlásit mateřské škole cestu do zahraničí přesahující v případě sousedních zemí a zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem 12 hodin (v případě sousedních zemí 24 hodin),
 • povinnost předložit test aktuálně platí pro návrat ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem dle seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví, lhůty pro podstoupení testu platí pro jednotlivé kategorie zemí odlišně,
 • v případě, že výsledek testu nebude danou osobou předložen, má škola povinnost zamezit mu ve vstupu na všechny provozovny a pracoviště,
 • povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:
 • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování, pokud u nich uplynulo 14 dní od druhé, resp. první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce,
 • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkován, pokud u nich uplynulo 14 dní od druhé, resp. první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce,
 • osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19,
 • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu (například držitelé diplomatické nóty).

Děti které nedovršily 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let (nejde-li o děti, které do zahraničí pravidelně cestují za účelem styku s  rodičem nebo za účelem vzdělání), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření.
 • I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

————————————————————————————————————————-

INFORMACE K PROVOZU MŠ od 10.5.2021

 • Mateřská škola je otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.
 • Preventivní antigenní test se provádí 1x týdně pouze u zaměstnanců mateřské školy.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, úplata se hradí.
 • Mezi dětmi v MŠ není nutné dodržovat rozestupy ani nosit ochranné pomůcky, je doporučeno dodržovat odstup dětí od jiných osob mimo areál MŠ.
 • Prosíme všechny o důsledné dodržování hygienických opatření (používání dezinfekce, nošení respirátoru ve vnitřních prostorách MŠ, dodržování rozestupů).                                                   

Školné za měsíc březen se neplatí, pokud již máte zaplaceno, bude převedeno do dubna.   

———————————————————————————————————————-

DISTANČNÍ VÝUKA – 2x v týdnu online výuka, informace rodičům předávají kmenové paní učitelky. Pracovní listy a pracovní sešity děti dostaly, pokud Vám pochybí,  kontaktujte nás.  Kolem školky budou mít děti vyvěšené hry, prosíme o foto dokumentaci.  

———————————————————————————————————–

ODKAZY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH K LETNÍMU PROVOZU

Letni_provoz_v_MS_MC_Praha_8_ve_skolnim_roce_2020_2021

Platby-na-účty-MŠ-letní-provoz-2021-Bohnice-a-Čimice

————————————————————————————————————

INFORMACE K PLATBÁM ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO.

V době uzavření MŠ od  1.3.2021 – 21.3.2021 nemusíte platit stravné. Školné je zatím za měsíc březen nejasné. Důvodem je epidemiologická situace, u které nevíme, zda budeme zavřeni celý měsíc, či nikoli.

———————————————————————————————————

OPATŘENÍ VLÁDY ČR  (publikováno: 27.2.2021 , autor: rg)                                                                           

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.2.2021 přijala krizové opatření č.200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole od 1.3. – 21.3.2021.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení pro ošetřovné. k potřebným informacím můžete využít odkaz níže.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Veškeré informace ke vzdělávání a online výuce Vám budou zasílat paní učitelky z kmenových tříd. 

Služba pro veřejnost na telefonním čísle 721 392 242.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na brzkou shledanou.


Zápisy do mateřských škol městské části Praha 8 – předběžné informace

V souladu s ustanovením § 34 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřských školách městské části Praha 8 v roce 2021 od 2. května do 16. května. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou bližší informace a podrobnosti k zápisu upřesněny v návaznosti na případná krizová opatření vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním čísle 721 392 242, Renáta Glabazňová, zástupce ředitele ZŠ pro MŠ.

4.2.2021

————————————————————————————————————

INFORMACE K ZÁPISU NA LETNÍ PROVOZ NALEZNETE ZDE A NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2020_2021

——————————————————————————————————-

VŠEM RODIČŮM I DĚTEM PŘEJEME VE ZDRAVÍ PROŽÍTÝ NOVÝ ROK, HODNĚ ŠTĚSTÍ , SPOKOJENOSTI, AŤ VŠE, CO SI PŘEJETE, NAJDE SPRÁVNÝ CÍL.   KOLEKTIV MŠ


Vážení zákonní zástupci dětí, provoz mateřské školy je přerušen do 10.11.2020 ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem, v souladu s Vyhláškou 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, §3, ods.2.

Služba pro veřejnost od 8 – 12 hodin v budově MŠ i na telefonu.

Tiskopis na OČR naleznete na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Děkuji všem za vzornou spolupráci, Renáta Glabazňová.6.11.

——————————————————————————————————————

Vážení zákonní zástupci dětí, z důvodu opatření spojená s výskytem covidu – 19 v MŠ, bude MŠ Ústavní od 2.11.2020 uzavřena do odvolání.  Tiskopis na OČR naleznete na stránkách ČSSZ https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m. Situace nás mrzí a věříme, že se zase brzy uvidíme.

MŠ byla dezinfikována ozónem, služba pro veřejnost od 8 – 12. hodin.

Renáta Glabazňová, ZŘ ZŠ pro MŠ Ústavní, 30.10.2020

——————————————————————————————————————-

VZDĚLÁVACÍ TÉMA DUŠIČKY A HALLOWEEN 

 • rozvoj poznání – rozdíl mezi DUŠIČKAMI A HALLOWENNEM, vzpomínáme na ty, kteří s námi již nemohou být
 • tvořivá dílna – dlabání dýní a dýniček, tvoříme si hallowennské oblečení a masky
 • z vydlabané dýně si uvaříme kompot, z hokkaido dýně si můžeme udělat polévku, dát péct nebo marmeládu
 • tupování barvou na papírovou dýni
 • matematické představy – počítání dýní
 • předčtenářské dovednosti – práce s časopisem, hledání příběhů k tématu
 • rozvoj zrakového vnímání – spoj dýně, které k sobě patří

TÝDENNÍ VZDĚLÁVACÍ TÉMA„KAM SE JEŽEK V ZIMĚ SCHOVÁ“

 • ukládání přírody k zimnímu spánku – hry s klacíky, přírodninami, látkami-  tvoříme broučkům a ježkům domečky na přezimování
 • báseň – Kam se ježek v zimě schoval? Neklouzal se, nesáňkoval, zahrabal se do listí a teď jen spí a spí a spí…
 • píseň Z. Svěráka, Jaroslav Uhlíř – Mravenčí ukolébavka
 • výtvarné tvoření – otisky listů barvám nebo frontáží, dokreslování broučků
 • pracovní listy a výtvarná výchova k tématu https://pin.it/316rl64
 • rozvoj grafomotoriky – kolem listů klacíkem malujeme, jak fouká vítr
 • rozvoj sluchového vnímání -zopakuj rozvíjející se větu „Podzimníček šel do lesa, kde uviděl mravence. Podzimníček šel do lesa, kde uviděl mravence a berušku… „
 • rozvoj jemné motoriky – z modelíny vymodelujte broučky, zvířátka, které uložíte k zimnímu spánku
 • rozvoj předmatematických představ – mladší děti počítání 1-5, starší děti číselná řada 1-10, počítáme přírodniny, co vymodelujeme apod. můžeme dělat hromádky více x méně, přiřazování čísla k počtu
 • artikulační cvičení – „Jak šel jazýček na procházku“ – děti umí, naučí vás
 • relaxační masážní chvilky – hlazení po zádech „Milý strýčku tečka…“

———————————————————————————————————–

DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ ÚŘEDNÍ HODINY, V NUTNÉM PŘÍPADĚ BUDEME PODÁVAT INFORMACE PO TELEFONU. Děkujeme za pochopení, Renáta Glabazňová, ZŘ ZŠ pro MŠ.

 • PROSÍME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ HYGIENY PŘI VSTUPU DO BUDOVY – POUŽIJTE DEZINFEKCI, která je naproti dveřím. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!
 • OSOBY VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ( rýma, teplota nad 37) NEMOHOU DO BUDOVY VSTUPOVAT!
 • Nedávejte dětem crocssy, cenné věci.
 • Do mateřské školy může jen dítě zdravé, bez příznaků covidu, bude prováděn ranní filtr. Děti si při příchodu do třídy půjdou umýt ruce.
 • S sebou doneste dítěti  1 ROUŠKU (pro případ výskytu infekce a nechte ji v pytli v šatně).
 • U dětí , které mají alergii spojenou s projevy rýmy a kašle, prosíme donést potvrzení od lékaře!
 • Prosíme z důvodu bezpečnosti zavírat branku na petlici!
 • Z důvodu vzniklé situace dochází v našem zařízení k nadstandardnímu úklidu a dezinfekci během dne.

————————————————————————–

VYÚČTOVÁNÍ SRPŠ – zůstatek z akcí v důsledku corona v částce 700,- Kč/na dítě/ byl u odcházejících dětí vrácen zpět na účet zákonného zástupce. Dětem , které zůstávají bude částka odečtena v následném školním roce z příspěvku.

……………………………………………………………………………

ochrana_zdravi_ms- bezinfekčnost

OTEVŘENÍ MŠ

——————————————————-

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁNÍ – V současné době bychom v MŠ měly témata JARO, JARNÍ KYTIČKY, KLÍČENÍ SEMÍNEK, VELIKONOCE, MLÁĎATA NA STATKU, MAMIMKA MÁ SVÁTEK můžete využít odkaz na www.pinterest.cz, www.predskolaci.cz, www.probio.cz(nasi-capi).Zájemci si mohou převzít pracovní sešity pro své dítě po domluvě s paní učitelkou. Své výtvory a pracovní listy si zakládejte s dětmi do portfólia.

——————————————————————————