Aktuality

6. 12. 2018 MŠ opět funguje od 6.30 – 17.00 hodin, doufejme, že nás už žádná havárie v  tomto školním roce nečeká. O Mikuláše děti nepřijdou, proběhne v dopoledních hodinách.Poděkování patří všem rodičům za rychlou a aktivní spolupráci, děkujeme. Kolektiv MŠ

————————————————————————————————————————-

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Vážení zákonní zástupci,

seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích do školy 3.9. MŠ funguje od 6.30 – 17.00 hod. Děti se scházejí do 8.30 h. Děti potřebují oblečení do třídy, na zahradu, náhradní oblečení do igelitky do pytle v šatně (pytle škola má), plastový kelímek nebo hrníček na pití, kartáček s kelímkem, balík kapesníků. Pro nově nastupující děti prosíme okopírovat kartičku zdravotní pojišťovny.  Veškeré věci svým dětem podepište.

Přeme Vám a Vašim dětem příjemný pobyt v našem zařízení a pohodové dny.

Kolektiv MŠ Ústavní

———————————————————————————————————————-

POZOR, ZMĚNA e-mailových adres!!!!                                                                                                 zastupkyne@msustavni.cz                                                                                                                        jidelna@msustavni.cz                                                                                                                        info@msustavni.cz

———————————————————————————————————————-

INFORMACE O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ PRO školní rok 2018-2019 NAJDETE V SEKCI ZÁPIS

———————————————————————————————————————–

Zápis dětí do MŠ pro šk. rok 2018-2019


———————————————————————————————————————-

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná

9. a 10. května 2018 od 13. 00 do 17.00 hod. v kanceláři zástupce ředitele.  

Zákonný zástupce u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odevzdá předem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole. V sekci zápis naleznete tiskopisy k vytištění, vyzvednout si je můžete také na dni otevřených dveří.

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2018 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Školským obvodem naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8, dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.