Aktuality

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Ústavní pro školní rok 2024/2025. Rozhodnutí o přijetí dítěte se nezasílá.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 2024-2025

Informační schůzka pro rodiče nově nastupující dětí se bude konat 6.6.2024 v 15.00 hod. u Sluníček. Prosím přijďte bez dětí. Srdečně Vás zve zástupce řed. ZŠ pro MŠ Renáta Glabazňová

———————————————————————————————————————-

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ DOŠLO KE ZMĚNĚ EMAILOVÉ ADRESY MŠ, PROSÍME KE KOMUNIKACI POŽÍVAT NOVÝ EMAIL ms@zs-ustavni.cz


Zápis do MŠ na školní rok 2024/2025 proběhne v termínu 6.5. a 7.5. 2024 vždy od 13.00 – 17.00 hodin. Bližší informace a dokumenty ke stažení najdete v sekci ZÁPIS.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ ÚSTAVNÍ proběhne 10.4.2024. Sraz před budovou v 15.15 h, kde se dozvíte organizační záležitosti, poté bude možnost nahlédnout do spodních tříd od 15.30 – 16.30 h. Jsme první škola u nás na kopci, která otevřela třídu s programem Začít spolu, přijďte se podívat a popovídat si. Těšíme se na Vás, kolektiv MŠ.  


INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU 

MŠ Ústavní má letní provoz od 1.7. – 19.7. 2024. Závazné přihlášky vyplňte do 31.1.2024, platby za školné ( 300,-Kč na týden) a stravné ( 45,-Kč/den děti do 6 let , 48,-Kč/den děti od 7 let) musí proběhnout do 29.2.2024. Bližší informace naleznete v šatnách svých tříd a v aplikaci TWIGSEE, kde je ke stažení i přihláška. Pokud budete mít nějaké nejasnosti, neváhejte kontaktovat své kmenové paní učitelky, ty Vám rády poradí.


INFORMACE K 1.9. 2023

Školní rok 2023/2024 začíná 1.9.2023. Nové rodiče prosíme, aby děti dovedli kolem 8.00 hodiny, budete si vypisovat třídní dokumentaci. Děti potřebují oblečení na převlečení do třídy  a ven, bačkůrky, balík kapesníků, kartáček a kelímek, okopírovanou kartičku pojišťovny. Prvních 14 dní děti nespí, probíhá adaptační doba.                                                             

SCHŮZKA SRPŠ se bude konat 6.9.2023 od 17.00 hod. na třídě MOTÝLKŮ. Výbor se sejde od 16.40 hod. v kanceláři zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ. Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí. Po ukončení schůze SRPŠ bude probíhat na jednotlivých třídách třídní schůzka.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU 3.7. – 21.7.2023

 1. TÝDEN – provoz pro všechny děti od 6.30 – 17.00 hod. na třídě A – BERUŠKY 

       2. a 3. TÝDEN – PRO TŘÍDU SLUNÍČEK a BERUŠEK provoz od 6.30 – 17.00 hod. na třídě A – BERUŠKY.

                                    – PRO TŘÍDU VLAŠTOVEK a MOTÝLKŮ provoz od 6.30 – 17.00 hod. na třídě C – VLAŠTOVKY.

Bližší informace p. uč. podávají přes WhatsAppové skupiny nebo budou vyvěšeny na vstupních dveřích. 

Přejeme všem krásné a pohodové léto, našim školáčkům úspěšný vstup do první třídy a s ostatními se budeme těšit opět po prázdninách 1.9.2023. Seznamy budou vyvěšeny na vstupních dveřích. Pokud někdo 1.9. nepřijde, prosíme omluvte své děti z docházky. Děkujeme.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE pro školní rok 2023/2024

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ 2023-2024 web

———————————————————————————————————————–

ZÁPIS DO MŠ ÚSTAVNÍ se uskuteční 3. a 4. 5.2023 od 13 – 17 hodin v kanceláři zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ. Dokumenty a bližší informace naleznete  SEKCI ZÁPIS.


MŠ ÚSTAVNÍ bude mít LETNÍ PROVOZ od 3.7. – 21.7.2023. Své dítě můžete přihlásit na kmenové třídě, kde se seznámíte s bližšími informacemi. Přihlášení zájemců prosíme do 3.3. a platby převodem do 7.4.2023. Úplata za předškolní vzdělávání se nevrací! Úplata za stravné se vrací pouze v případě řádné omluvy dítěte! V případě neuhrazení, respektive nesplnění podmínek nebude dítě přijato k prázdninovému provozu.

https://m.praha8.cz/letni-primestske-tabory-na-praze-8-v-roce-2023.html

Letní provoz – oznámení

—————————————————————————————————————-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ PROBĚHNE 27.3.2023 od 15.30 – 16.30 hod. ve spodních třídách. Sraz zájemců v 15.30 před budovou s krátkým přivítáním a představením vzdělávacího programu. Těšíme se na Vás.

—————————————————————————————————————–

Kdo má z rodičů zájem, můžete si domluvit ve třídě KONZULTAČNÍ HODINY o pokroku svého dítěte ve vzdělávání.

——————————————————————————————————————-

Potvrzení k daním si můžete vyzvednout na svých kmenových třídách.

——————————————————————————————————————–

Od 1.2.2023 dojde k NAVÝŠENÍ CENY ZA STRAVNÉ, prosíme o úpravu plateb. Děti do 6 let 900,- Kč měsíčně (45,- na den), děti od 7 let 960,- Kč měsíčně (48,-Kč na den). Bližší informace v sekci JÍDELNA.

———————————————————————————————————————-

Milí rodiče, všem přejeme krásné, pohodové prázdniny plné zážitků a 1.9. se budeme na Vás a Vaše děti těšit. Seznamy dětí budou vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ. Nové děti se adaptují 14 dní, kdy chodí po obědě. S sebou si doneste oblečení na převlečení, okopírovanou kartičku pojišťovny, balík papírových kapesníků, kelímek a kartáček na zuby. Schůzka SRPŠ se bude konat 6.9. v 17.00 h. na Sluníčkách, poté budou třídní schůzky na jednotlivých třídách, prosíme bez dětí. 

———————————————————————————————————————-

INFORMACE K LETNÍMU PROVOZU OD 11.7. – 22.7.2022 – provoz MŠ je standartní 6.30 – 17.00 h. Děti se scházejí do 8.30 h. (již na třídě), vyzvedávají od 12.00 – 12.30 h. a od 15.00 – 17.00 h.. Seznamy budou vyvěšeny na vstupních dveřích. Do školky potřebujete přezůvky, náhradní oblečení, holínky,  pláštěnku, kapesníky (předejte p. učitelce). Stravné, pokud nebudete chodit bude vráceno na č.ú., ze kterého jste platili. Školné se nevrací, je vráceno na daních, požádat o vystavení podkladu k daním můžete v 1/23 – 3/23. Těšíme se na Vás i Vaše děti a přejeme Vám hezký pobyt v naší školce a úplnou spokojenost. Za kolektiv MŠ Renáta Glabazňová. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro školní rok 2022/2023 v MŠ Ústavní byly PŘIJATY DĚTI Z UA S REGISTRAČNÍMI ČÍSLY 1 a 2.

Registrační čísla budou vyvěšena nejméně po dobu 15 dní.

Praha 8.6.2022

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZÁPIS PRO DĚTI Z UA do MŠ Ústavní se koná 7.6.2022 od 13.00 – 17.00 hodin, bližší informace a dokumenty ke stažení najdete v sekci ZÁPIS.


Informace výsledků k ZÁPISU pro školní rok 2022/2023 naleznete v sekci ZÁPIS.

Informační schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí se bude konat 31.5.2022 v 15.30 h. ve třídě „B“ (Sluníčka). Srdečně Vás  zvu a těším se na setkání, Renáta Glabazňová, zástupce ředitele ZŠ pro MŠ


ZÁPIS do MŠ Ústavní se uskuteční v úterý 3.a ve středu 4. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v kanceláři mateřské školy. Zákonný zástupce si sebou donese řádně vyplněnou žádost, evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o řádném očkování dle platného očkovacího kalendáře (ke stažení v sekci ZÁPIS), rodný list dítěte a občanský průkaz. Cizinci pak vízum, pobyt déle než 90 dní. Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2022 věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií, rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí.

————————————————————————————————————————-

INFORMACE K ZÁPISU NA LETNÍ PROVOZ NALEZNETE ZDE A NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

ZÁPIS LETNÍ PROVOZ 2022

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz – verze II

8 otázek a odpovědí

————————————————————————————————————————-

Informace k zahájení školního roku 1.9.2021 a POKYNY K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 • Schůzka SRPŠ a třídní schůzky se budou konat ve čtvrtek  2. 9. 2021 v 17.00 hod. na jednotlivých třídách, prosíme přijďte bez dětí. 
 • Mateřská škola je otevřena pro všechny děti bez povinnosti jejich testování, seznamy dětí budou vyvěšeny.
 • Osoby s příznaky infekce nesmí vstupovat do budovy, u dětí budeme provádět ranní filtr, dítě s příznakem infekčního onemocnění nebude přijato.
 • Doprovod dítěte omezte na jednu osobu, minimalizujte dobu pobytu v MŠ.
 • Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a celá škola není uzavřena, úplata se hradí.
 • Prosíme všechny o důsledné dodržování hygienických opatření (používání dezinfekce, nošení respirátoru ve vnitřních prostorách MŠ, dodržování rozestupů). 
 • Pro nově nastupující – děti potřebují převlečení do třídy, na ven, bačkory, kartáček a kelímek, pláštěnku, holínky, kapesníky a okopírovanou  kartičku zdravotní pojišťovny. Nově nastupující děti mají adaptační program, proto prvních 14 dní ve školce nespí a délka pobytu se odvíjí od adaptace dítěte.  Variabilní symbol na platbu stravného dostanete první den nástupu. Ostatní platby jsou v sekci PLATBY.

POKYNY K NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

 • Mateřská škola má uloženou povinnost vyžadovat negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 po zaměstnancích, dětech /6ti a víceletých/ a jejich zákonných zástupců, kteří strávili déle než 12 hodin mimo území České republiky (v případě sousedních zemí 24 hodin), pokud mají povinnost tento test při návratu do ČR podstoupit,
 • zaměstnanci a zákonní zástupci dětí mají povinnost ohlásit mateřské škole cestu do zahraničí přesahující v případě sousedních zemí a zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem 12 hodin (v případě sousedních zemí 24 hodin),
 • povinnost předložit test aktuálně platí pro návrat ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem dle seznamu zemí vydávaného Ministerstvem zdravotnictví, lhůty pro podstoupení testu platí pro jednotlivé kategorie zemí odlišně,
 • v případě, že výsledek testu nebude danou osobou předložen, má škola povinnost zamezit mu ve vstupu na všechny provozovny a pracoviště,
 • povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na:
 • očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování, pokud u nich uplynulo 14 dní od druhé, resp. první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce,
 • občany ČR a občany Evropské unie, kteří jsou očkovanými osobami s národním certifikátem o dokončeném očkován, pokud u nich uplynulo 14 dní od druhé, resp. první, dávky očkování v závislosti na očkovací látce,
 • osoby, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19,
 • osoby, které prokáží, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu (například držitelé diplomatické nóty).

Děti které nedovršily 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

 • Mateřská škola nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let (nejde-li o děti, které do zahraničí pravidelně cestují za účelem styku s  rodičem nebo za účelem vzdělání), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření.
 • I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

————————————————————————————————————————-

DISTANČNÍ VÝUKA – 2x v týdnu online výuka, informace rodičům předávají kmenové paní učitelky. Pracovní listy a pracovní sešity děti dostaly, pokud Vám pochybí,  kontaktujte nás.  Kolem školky budou mít děti vyvěšené hry, prosíme o foto dokumentaci.  

———————————————————————————————————–

ODKAZY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ PŘIHLÁŠENÝCH K LETNÍMU PROVOZU

Letni_provoz_v_MS_MC_Praha_8_ve_skolnim_roce_2020_2021

Platby-na-účty-MŠ-letní-provoz-2021-Bohnice-a-Čimice

————————————————————————————————————

 

Zápisy do mateřských škol městské části Praha 8 – předběžné informace

V souladu s ustanovením § 34 a § 34a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání a k povinnému předškolnímu vzdělávání v mateřských školách městské části Praha 8 v roce 2021 od 2. května do 16. května. Vzhledem k současné epidemiologické situaci budou bližší informace a podrobnosti k zápisu upřesněny v návaznosti na případná krizová opatření vlády ČR, resp. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Případné dotazy Vám ráda zodpovím na telefonním čísle 721 392 242, Renáta Glabazňová, zástupce ředitele ZŠ pro MŠ.

4.2.2021

————————————————————————————————————

INFORMACE K ZÁPISU NA LETNÍ PROVOZ NALEZNETE ZDE A NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH

ŽÁDOST o přijetí pro letní provoz

Pravidla_pro_provoz_MS_MC_P8_v_dobe_hlavnich_prazdnin_skolniho_roku_2020_2021

——————————————————————————————————-

VŠEM RODIČŮM I DĚTEM PŘEJEME VE ZDRAVÍ PROŽÍTÝ NOVÝ ROK, HODNĚ ŠTĚSTÍ , SPOKOJENOSTI, AŤ VŠE, CO SI PŘEJETE, NAJDE SPRÁVNÝ CÍL.   KOLEKTIV MŠ


DO ODVOLÁNÍ SE RUŠÍ ÚŘEDNÍ HODINY, V NUTNÉM PŘÍPADĚ BUDEME PODÁVAT INFORMACE PO TELEFONU. Děkujeme za pochopení, Renáta Glabazňová, ZŘ ZŠ pro MŠ.

 • PROSÍME O DŮSLEDNÉ DODRŽOVÁNÍ HYGIENY PŘI VSTUPU DO BUDOVY – POUŽIJTE DEZINFEKCI, která je naproti dveřím. VSTUP POUZE S ROUŠKOU!
 • OSOBY VYKAZUJÍCÍ PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ( rýma, teplota nad 37) NEMOHOU DO BUDOVY VSTUPOVAT!
 • Nedávejte dětem crocssy, cenné věci.
 • Do mateřské školy může jen dítě zdravé, bez příznaků covidu, bude prováděn ranní filtr. Děti si při příchodu do třídy půjdou umýt ruce.
 • S sebou doneste dítěti  1 ROUŠKU (pro případ výskytu infekce a nechte ji v pytli v šatně).
 • U dětí , které mají alergii spojenou s projevy rýmy a kašle, prosíme donést potvrzení od lékaře!
 • Prosíme z důvodu bezpečnosti zavírat branku na petlici!
 • Z důvodu vzniklé situace dochází v našem zařízení k nadstandardnímu úklidu a dezinfekci během dne.

……………………………………………………………………………

ochrana_zdravi_ms- bezinfekčnost

OTEVŘENÍ MŠ