Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ ÚSTAVNÍ SE KONÁ 3. 4. 2019 od 15.30 – 16.30 hod. ve spodních třídách. Základní info v 15,30 před vchodem do budovy, později v  kanceláři. Těšíme se na Vás a Vaše děti.


ZÁPIS DO MŠ se koná 6. 5. a 7.5. 2019 od 13.00-17.00 hodin.

Zákonný zástupce u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odevzdá předem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole. V sekci zápis naleznete tiskopisy k vytištění, vyzvednout si je můžete také na dni otevřených dveří.

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Školským obvodem naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8, dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.

————————————————————————————————————————-

POZOR, ZMĚNA e-mailových adres!!!!                                                                                                 zastupkyne@msustavni.cz                                                                                                                        jidelna@msustavni.cz                                                                                                                        info@msustavni.cz