ZÁPIS

ROZHODNUTÍ O PŘIJTÍ do MŠ ÚSTAVNÍ pro UA PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLAVÁNÍ BYLY PŘIJATY DĚTI S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM 1  a  2.

Registrační čísla budou zveřejněna po dobu 15 dní.

Praha 8.6.2022, vypracovala Rg

—————————————————————————————————————–

ZÁPIS DO MŠ ÚSTAVNÍ PRO DĚTI Z UA se koná 7.6.2022 od 13.00 – 17.00 hodin, stáhněte si níže potřebné dokumenty. 

Informace k zápisu UA + CZ

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ UA 2022-2023

———————————————————————————————————————-

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ do MŠ Ústavní pro  školní rok 2022/2023

PŘIJETÍ školní rok 2022- 2023

———————————————————————————————————————-

ZÁPIS do MŠ Ústavní pro školní rok 2022-2023 se uskuteční v úterý 3. a ve středu 4. května 2022 od 13.00 do 17.00 hodin v kanceláři mateřské školy. Zákonný zástupce si sebou donese řádně vyplněnou žádost, evidenční list dítěte s potvrzením lékaře o řádném očkování dle platného očkovacího kalendáře (tiskopisy ke stažení níže), rodný list dítěte a občanský průkaz. Cizinci pak vízum, pobyt déle než 90 dní. Pro děti, které dosáhnou do 31.8.2022 věku pěti let je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených kritérií, rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále věk dětí.

Kritéria MŠ 2022-2023

EVIDENČNÍ LIST DITĚTE – TISK OBOUSTRANNĚ

ŽÁDOST

————————————————————————————————————————-

ZÁPIS do mateřských škol městské části Praha 8 pro školní rok 2021-2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ústavní se uskuteční od 2. května 2021 do 16. května 2021. Žádosti nelze přijímat mimo termín.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI je možné do datové schránky školy q9njv8f, e-mailem zastupkyne@msustavni.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (do předmětu napište ZÁPIS 2021/2022), poštou (rozhodující je datum podání na poštu), vhozením do poštovní schránky mateřské školy (žadatel informuje e-mailem na zastupkyne@msustavni.cz odeslání dokumentů, potvrzení převzetí bude bude zasláno na daný e-mail uchazeče spolu s registračním číslem dítěte, pod kterým bude vedena žádost ve správním řízení). Osobní předání je možné po telefonické domluvě ve výjimečných případech na čísle 732 734 474.

PŘÍLOHY K ZÁPISU – řádně vyplněná žádost o přijetí a evidenční list dítěte s potvrzením praktického lékaře o očkování dítěte či jeho odkladu. Povinnost se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním. Kopii rodného listu. V případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021_2022

Kritéria základní a mateřské školy

EVIDENČNÍ LIST DITĚTE – TISK OBOUSTRANNĚ

ŽÁDOST

………………………………………………………………..

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI Ústavní

MŠ zápis – čestné prohlášení

———————————————————-

nformace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

OZV_c._2_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_MS

DOHODA O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ