ZÁPIS

OZNÁMENÍ

K předškolnímu vzdělávání v MŠ Ústavní byly od září 2019 ve správním řízení přijaty děti s těmito registračními čísly

1               11               29               43               54

3               14               30               44               55

4               16               37               49               57

5               20               39               51               61

8                26              40               52

9               28               41               53

 

Mgr. Petr Zmek

ředitel ZŠ a MŠ

Praha 18. května 2019

Vypracovala:  Renáta Glabazňová

 

Registrační čísla budou zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů.

Informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se bude konat 5. 6. 2019 v 15.30 hod. ve třídě „B“ (Sluníčka).

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají, kopie mohou být předány po domluvě na informační schůzce.

Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně.

Děti budou vyváženě rozděleny do jednotlivých tříd podle věku a pohlaví, přednostně budou k sobě zařazeni sourozenci.

 

——————————————————————————————————————-

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

Školským obvodem naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8, dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.

Potřebné dokumenty ke stažení

ŽÁDOST 2019-2020

KRITÉRIA 2019-2020

EVIDENČNÍ LIST DITĚTE – TISK OBOUSTRANNĚ

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ  2018-2019

———————————————————————–

nformace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

OZV_c._2_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_MS

DOHODA O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ