ZÁPIS

Den otevřených dveří proběhne 3.4.2019 od 15.30 – 16.30 hod. základní informace před budovou v 15.30 hod., poté v kanceláři. Těšíme se na Vás a Vaše děti.


ZÁPIS DO MŠ ÚSTAVNÍ se bude konat 6.5. a 7.5. 2019 od 13.00 – 17.00 v kanceláři zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání .

Zákonný zástupce u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

Odevzdá předem vyplněnou žádost o přijetí a vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list pro dítě v mateřské škole. V sekci zápis naleznete tiskopisy k vytištění, vyzvednout si je můžete také na dni otevřených dveří.

Zákonní zástupci dětí, které dosáhnou do 31.8. 2019 pěti let, mají povinnost je přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Školským obvodem naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8, dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 2/2018 Sb. hl. m. Prahy.

Potřebné dokumenty ke stažení

ŽÁDOST 2019-2020

KRITÉRIA 2019-2020

EVIDENČNÍ LIST DITĚTE – TISK OBOUSTRANNĚ

ŽÁDOST-2018-2019

KRITÉRIA PŘIJETÍ  2018-2019

———————————————————————–

nformace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

OZV_c._2_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_MS

DOHODA O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ