ZÁPIS

ZÁPIS 2021

————————————————————————————————————————-

ZÁPIS do mateřských škol městské části Praha 8 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Ústavní se uskuteční od 2. května 2021 do 16. května 2021. Žádosti nelze přijímat mimo termín.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI je možné do datové schránky školy q9njv8f, e-mailem zastupkyne@msustavni.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (do předmětu napište ZÁPIS 2021/2022), poštou (rozhodující je datum podání na poštu), vhozením do poštovní schránky mateřské školy (žadatel informuje e-mailem na zastupkyne@msustavni.cz odeslání dokumentů, potvrzení převzetí bude bude zasláno na daný e-mail uchazeče spolu s registračním číslem dítěte, pod kterým bude vedena žádost ve správním řízení). Osobní předání je možné po telefonické domluvě ve výjimečných případech na čísle 732 734 474.

PŘÍLOHY K ZÁPISU – řádně vyplněná žádost o přijetí a evidenční list dítěte s potvrzením praktického lékaře o očkování dítěte či jeho odkladu. Povinnost se netýká dětí s povinným předškolním vzděláváním. Kopii rodného listu. V případě cizinců kopii dokladu dítěte s vyznačeným povolením k pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dní.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro šk. rok 2021_2022

Kritéria základní a mateřské školy

EVIDENČNÍ LIST DITĚTE – TISK OBOUSTRANNĚ

ŽÁDOST

………………………………………………………………..

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI Ústavní

MŠ zápis – čestné prohlášení

———————————————————-

nformace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

OZV_c._2_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_MS

DOHODA O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ