ZÁPIS

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

do ZŠ a MŠ Ústavní pro školní rok 2018/2019

Ředitel ZŠ a MŠ Ústavní rozhodl o přijetí/ nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne 9. 5. – 10. 5. 2018. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupoval ředitel podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a pozdějších předpisů, v souladu s kritérii ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

K předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 1 se přijímají pro školní rok 2018/2019 děti s těmito registračními čísly:

1 19 36 54
4 21 38 57
5 23 39 58
6 24 40 60
12 25 41 61
13 28 43 62
14 31 51 64
15 34 52
16 35 53

 

Mgr. Petr Zmek

ředitel ZŠ a MŠ

 

Praha 21. května 2018

Vypracovala:  Renáta Glabazňová

 

Registrační čísla budou zveřejněna nejméně po dobu 15 dnů.

MOŽNOST VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ / NEPŘIJETÍ 30. 5. 2018 v 9.30 – 11.00 h. a 15.00 – 16.30 h. v kanceláři ZŘ.

Informační schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí se bude konat 28. 5. 2018 v 15.30 hod. ve třídě „A“ (Berušky)

———————————————————————————————————————–

Potřebné dokumenty ke stažení:

Evidenční list

ŽÁDOST-2018-2019

KRITÉRIA PŘIJETÍ  2018-2019

—————————————

ŽÁDOST 2017/2018

KRITÉRIA PŘIJETÍ 2017/2018 

————————————————————————————————————-

PLNÁ MOC K ZASTOUPENÍ ( použít v případě, pokud rodinná situace komplikuje možnost souhlasu obou zákonných zástupců)

Informace o povinném předškolním vzdělávání – rodiče

OZV_c._2_2018_Sb._HMP,_o_skolskych_obvodech_MS

DOHODA O PODÁVÁNÍ LÉKŮ V MŠ