INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Školní stravování se řídí výživovými normami a závazným plněním spotřebního koše podle vyhl. MŠMT č. 107/2005 Sb. v příloze č. 1 – výživové normy. Spotřební koš sleduje průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin (maso, ryby, mléčné výrobky, ovoce, zelenina, cukry, tuky, luštěniny)  na strávníka na den v gramech.

Stravné plaťte paušálně 900,- Kč (3-6 leté děti) a 960,- Kč (7 leté děti)převodem na č.ú. 171 320 447 / 0300 , V.S. dětí jsou vyvěšeny v šatnách u jednotlivých tříd, stravné plaťte do 20. dne předešlého  měsíce.

Děti 3 – 6 let platí celodenní stravné 45,- Kč. Děti 7 leté platí stravné 48,- Kč. V případě, že jde dítě po obědě domů, vezme si odpolední svačinku s sebou.