PLATBY

PLATBY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PLATBU ŠKOLNÉHO pro školní rok 2019/2020, tzn. 950,- Kč na č.ú. 171 320 607/ 0300 plaťte do 10. dne v daném měsíci zasílejte převodem nebo zadáním příkazu na deset měsíců. Pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte, třídu.

Obědy plaťte paušálně 780,- Kč převodem na č.ú. 171 320 447 / 0300 do 20. dne předešlého měsíce, V.S. dětí budou v září vyvěšeny v šatnách u jednotlivých  tříd.  Dětem, kteří již navštěvují MŠ zůstává V.S. po celé tři roky stejný.